Kehtivad piirangud!

16.03.2021 14:05
.... huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe alates 3. maist 2021

Siseruumides tohib tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad... Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud.